Pretraga

Obavijest o privatnosti

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA NA WEB SHOPU https://www.m-shop.ba/

 • Prodavatelj se obavezuje čuvati povjerljivost ličnih podataka kupaca i posjetitelja i s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 • Osobni podaci kupaca i posjetitelja prikupljeni u  postupku registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupovini putem web trgovine https://www.m-shop.ba/ i pružanja drugih usluga, te zaštite interesa kupaca i prodavatelja i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obaveze kupca, prodavatelja ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima u slučaju pristanka na davanje ličnih podataka, smatrat će se da je korisnik pristao na uslove korištenja ličnih podataka predviđene ovim Opštim uslovima.

 • Prodavatelj neće otkriti lične podatke kupaca trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupovini (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja te dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu isporuke/uručenja naručenog proizvoda, servisere kupljenog proizvoda i sl.), zaštite interesa kupaca, i prodavatelja te sprečavanja eventualnih zloupotreba.

 • Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije kupac prodavatelju može dodatno dati svoju suglasnost za obradu ličnih podataka i za daljnje svhe.

  • Saglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka iz prethodnog stava ovog članka odnosi se na sljedeće svrhe obrade ličnih podataka:
    saglasnost da prodavatelj može u skladu sa Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa kupcima te unapređenja usluga;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • saglasnost da mu se prodavatelj može obraćati pisanim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi te u ponudi ugovornih partnera prodavatelja popis kojih partnera je dostupan na stranicama prodavatelja.
   Kupac ima pravo u svakom trenutku opozvati pojedine ili sve izjave o saglasnosti za obradu ličnih podataka iz ove tačke Opštih uslova.
 • Prodavatelj će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uslovima i nakon isteka tog vremena lični podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost podataka.

 • Prodavatelj će osigurati da čuvanje podataka kupaca kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe prodavatelja.

 • Prodavatelj se obavezuje registrovanim kupcima omogućiti pristup njihovim ličnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su podaci tačni, potpuni i ažurirani.

 • Ukoliko registrirani kupci zatraže izmjenu ili brisanje njihovih podataka, prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja ličnih podataka kupci pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.