Pretraga

Uslovi korištenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE

1.Mega Em d.o.o. , Industrijska zona Ozrakovići, 71300 Visoko, upisan u registar Općinskog suda u Zenici broj rješenja 043-0-Reg-21-002986 ID broj 4218187390001 (dalje u tekstu Prodavatelj), ovim općim uslovima uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda dostupnih na Internet stranici https://www.m-shop.ba (dalje web shop).

Fax: +387(0)32 465 589
Brojevi žiro računa:
UNICREDIT BANK: 3389002209735864
SBER BANK: 1401011120016062

Dobro došli na na internet stranicu i web shop https://www.m-shop.ba/ koju možete koristiti po navedenim opštim aktima koji su definisani u nastavku.

2. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na stranicu https://www.m-shop.ba/ te razgledava ponudu proizvoda.

3. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju na stranici https://www.m-shop.ba/ naruči proizvod iz ponude, a čija narudžba bude prihvaćena.


UGOVOR O KUPOVINI

Posjetitelj i kupci su upoznati da nemamo obavezu pihvatiti narudžbu, te da istu možemo odbiti ako ne odgovara uslovima naručivanja.

 • telefona i faksa te e-mail adresi ako postoji;
 • glavnim osobinama i upotrebnim vrijednostima proizvoda, odnosno usluge;
 • bilo kojim ostalim troškovima uključujući i troškove isporuke;
 • uslovima za ispunjenje i raskid ugovora;
 • pravu i roku za odustajanje od ugovora
 • najkraćem roku trajanja ugovora, ako se radi o neprekinutoj ili redovnoj ponavljajućoj zaštiti;
 • sudskoj nadležnosti i primjeni određenog materijalnog prava u slučaju spora.


NARUČIVANJE

Narudžba se može podnijeti 7 dana u sedmici 24 sata

  • Kada željeni proizvod dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati da li želite nastaviti s kupovinom ili pogledati svoju košaricu.
  • Odabirom opcije „NASTAVITE S KUPOVINOM“ možete nastaviti pregledavati webshop. U košaricu možete ubacivati nove proizvode po proceduri jednakoj onoj kojom ste odabrali prvi artikl.
  • Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na webshop.
  • Nakon upisivanja podataka potrebnih za, odaberite prelazak na sljedeći prozor klikom na opciju “SLJEDEĆE“.
  • Klikom na „SLJEDEĆE“ pojavljuje se prozor informativnog karaktera koji obavještava:
  • Klikom na „SLJEDEĆE“ pojavljuje se prozor na kojem možemo pregledati sve podatke koji se odnose na narudžbu te „POTVRDITE“ istu.


CIJENE

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (BAM) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.
Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
U slučaju nastanka greške pri unosu cijene i podataka o proizvodu prodavatelj će postupiti u skladu sa članom 47. Zakona o zaštiti potrošača.


OBAVIJEST O PROIZVODU I USLUZI

Prodavatelj se obavezuje putem trgovine davati kupcima jasne, lahko razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti. Pored navedenih informacija kupac može dodatne informacije o konkretnom proizvodu pronaći i na stranicama proizvođača i dodatno na broj telefona +387 32 460-129.

DOSTAVA

Uvjeti dostave brzom poštom:

 • Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do sprata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.
 • Roba se dostavlja na području cijele Bosne i Hercegovine koje pokriva dostavna služba.
 • Dostavu vršimo putem dostavne službe najčešće kroz 1-3 radna dana.

TROŠAK DOSTAVE

Za pošiljke vrijednosti do 200KM troškovi dostave naručene robe naplaćuju se iznosom od 10,50KM, a ovisno o težini ukupne pošiljke. Za pošiljke vrijednosti preko 200KM troškovi dostave se ne naplaćuju.


Plaćanje kupljenih proizvoda putem web shopa https://www.m-shop.ba/ vrši se po modelu odabranom od strane kupca:

 • Virmansko plaćanje
 • plaćanje predračunom

Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektronske pošte kupca naznačenu pri naručivanju kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune. Po zaprimljenoj uplati, potvrđujemo prihvat  narudžbe te isporučiti kupcu naručene proizvode.


INTESA SANPAOLO BANK: 1543022000277705
UNICREDIT BANK: 3389002209735864
RAIFFEISEN BANK: 1610150004240019
SBERBANK: 1401011120016062


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: Industrijska zona ozrakovići bb, 71300 Visoko ili putem e-maila na adresu m-shop@mega-em.com . Na zaprimljen prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

ODGOVORNOST I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavatelj redovno ažurira tačnost podataka koji su objavljeni na stranici https://www.m-shop.ba/. Uprkos tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti a da u međuvremenu nije ažurirano. U tom slučaju prodavatelj će kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu za drugi proizvod.

TRAJANJE UGOVORA


Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.


UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača član 47. kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednokratno raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 15 dana od datuma  prijema proizvoda.

Izuzetak od ovog prava na raskid se odnosi se na proizvode za koje član 48. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora npr:

 • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe;
 • o pružanju usluga – ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog zakona;
 • o prodaji robe – kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
 • o prodaji robe – kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;


RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 15 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili e-mail adresu, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 15 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

U slučaju jednostranog raskida ugovora prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što kupac vrati kupljeni proizvod. Povrat proizvoda kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama na adresu Industrijska zona ozrakovići bb, 71300 Visoko bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.


TROŠKOVI POVRATA ROBE

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi troškove povrata proizvoda


ODGOVORNOST POTROŠAČA

ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora. Kupac je također odgovoran za svako  umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen prodavatelju oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je otkrio nedostatak. Kao  prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao  i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.  Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.

GARANCIJA

Garancije, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za upotrebu priložene su uz proizvod te se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra da je kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten podacima vezanim uz proizvod, kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko proizvod ima garanciju kupac može kontaktirati ovlašteni servis na garantnom listu.
Za sve dodatne upute dostupni smo na :

Telefon : + 387 (0)32 460 124
Fax:          + 387 (0)32 465 589
Email adresa: m-shop@mega-em.com


KORIŠTENJE STRANICE

Svi objavljeni materijali na stranici https://www.m-shop.ba/ ekskluzivno su pravo firme Mega Em d.o.o. ili se smiju koristiti uz odobrenje. Svaka zloupotreba je kažnjiva.

PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Opštih uslova nadležan je Sud, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica prodavatelja. U slučaju spora između prodavatelja i kupca isključivo je nadležan sud u sjedištu prodavatelja